top of page

หลักสูตรและคอร์สออนไลน์

ท่านสามารถดูขั้นตอนและวิธีการชำระเงินได้ที่
ขั้นตอนลงทะเบียนและชำระเงิน

หากมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์หรือการชำระเงิน สามารถติดต่อมาได้ท่างช่องแชทของเว็บไซต์หรือทาง inbox ของเฟสบุ๊ค
เก่งขึ้นไปด้วยกันกับ Paulpawit

  • Facebook
bottom of page